Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Με προσωπική μου ευθύνη και με την ιδιότητα μου ως γονέας/κηδεμόνας του παιδιού, με τα ως άνω δηλωθέντα στοιχεία, δηλώνω ότι:

α) Επιτρέπω και συναινώ στη συμμετοχή του παιδιού μου στη δράση «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» για την απόκτηση γνώσεων ασφαλούς οδήγησης με ποδήλατο καθώς και σε όλες τις άλλες παράλληλες ενέργειες δεξιοτεχνίας που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ στο πλαίσιο της έκθεσης Sportexpo 30/3 - 2/4/2107.
β) Το παιδί μου δεν παρουσιάζει κάποιο θέμα υγείας που να μην του επιτρέπει να οδηγήσει το ποδήλατο φορώντας κράνος.

γ) Η κατάσταση της υγείας του παιδιού μου, τού επιτρέπει να λάβει μέρος στις παράλληλες ενέργειες, διαγωνιστικού χαρακτήρα με έπαθλα.
δ) Επιτρέποντας στο παιδί μου να συμμετάσχει στη δράση, δίνω την άδεια στον διοργανωτή να δημοσιεύσει/αναρτήσει/μεταδώσει εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κοιν.Σ.ΕΠ. (Facebook, Twitter), καθώς και την άδεια για το οπτικοακουστικό υλικό που θα αποστείλει στον Τύπο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικό Τύπο και το σύνολο των ΜΜΕ) με αποκλειστικό σκοπό την  προβολή των στόχων του «ΠοδηλατίΖΩ με Ασφάλεια». Ο διοργανωτής έχει την υποχρέωση τήρησης όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού μου.

ε) Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή παιδιών και εφήβων που έχουν αλλεργία σε πολυεστέρα και πλαστικό.
ε) Με την παρούσα παραιτούμαι κάθε άλλου δικαιώματός μου, νομίμου ή συμβατικού σε σχέση με τη συμμετοχή του παιδιού μου στην ανωτέρω δράση.

 

©2018 Active Hellas All Rights Reserved. Developed by POLLUX