ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια

ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Έγκριση Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
[Αρ. Πρωτ. Φ13/186621/Δ2/2017]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΙΣ

 

Γενικές Πληροφορίες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια» δημιουργήθηκε και υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ACTIVE HELLAS, που έχει ως βασικούς τομείς δράσης την Εκπαίδευση, τον Τουρισμό, τον Πολιτισμό, και το Περιβάλλον.

  Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού & νέους/νέες όλων των τάξεων Γυμνασίου & Λυκείου, που έχουν επαρκή γνώση οδήγησης ποδηλάτου. Χωρίζεται σε δυο εκπαιδευτικές ενότητες και υλοποιείται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών (γυμναστές - ποδηλάτες) σε Σχολεία της Χώρας. Επίσης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, Περιφέρειες, Δήμους, Τροχαία, Επιμελητήρια και άλλους φορείς, το πρόγραμμα δύναται να υλοποιηθεί και σε άλλους Δημόσιους Χώρους όπως, πλατείες, πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, κ.ά..

  Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να αναγνωρίζουν τα σήματα που αφορούν τη διακίνηση των τροχοφόρων, να ‘’διαβάζουν’’ τους κινδύνους που παραμονεύουν στο δρόμο και πώς να τους αποφεύγουν, να σχεδιάζουν ασφαλείς διαδρομές με το ποδήλατο τους, να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες.

  Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιούνται ποδήλατα διαφόρων τύπων και κατηγοριών, εξοπλισμός και κράνη, που πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.

photo sxoleia

photo sxoleia

photo ΔΕΘ

©2024 Active Hellas All Rights Reserved. Developed by POLLUX