Εθελοντές

Με τον Ν. 4430/20166 οριοθετείται ο ρόλος του Εθελοντή σε μια Κοιν.Σ.Επ. .

 

Μητρώο Εθελοντών:

Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδοδέμων στην οποία συγκεντρώνονται οι πληροφορίες σχετικές με όσους έχουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία υποστηρίζοντας τις δράσεις της Active Hellas Κοιν.Σ.Επ. .

Αποτελεί δηλαδή τη δεξαμενή εθελοντών που θα χρησιμοποιηθούν στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους και το διαθέσιμο χρόνο τους.

 

Αξιοποίηση Εθελοντών:

H Active Hellas Κοιν.Σ.Επ. αξιοποιώντας την Εθελοντική ομάδα θα επικεντρωθεί στους παρακάτω τομείς:

  • Παιδείας
  • Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Οι δράσεις που θα περιλαμβάνονται σε κάθε τομέρα καθώς και η συμμετοχή των εθελοντών σε αυτές θα καθορίζονται από τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής - Γενικής Συνέλευσης,

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Δράσεις Εθελοντές
   

Τίτλος: «ΠοδηλατίΖΩ με ασφάλεια»

Ημερομηνία: 22 & 23 Σεπτεμβρίου

Τόπος: Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους

Επίδειξη ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου στο αστικό περιβάλλον.

Δράση για παιδιά από 6 έως 15 ετών.

 Ονοματεπώνυμα Εθελοντών  pdf
 

Τίτλος: «Ημέρες Ποδηλάτου»

Ημερομηνία: 11,12 & 13 Μαΐου

Τόπος: Θεσσαλονίκη, άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου

Επίδειξη ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου στο αστικό περιβάλλον.

Δράση για παιδιά από 6 έως 15 ετών
  Ονοματεπώνυμα Εθελοντών  pdf
   
   

 

 

©2024 Active Hellas All Rights Reserved. Developed by POLLUX